Από το  Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων», μετά και την υπ. αρ. 21/2014 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «παράταση διακοπής κυκλοφορίας σε οδούς για αναδιαγράμμιση της αξονικής οριζόντιας σήμανσης», θα εκτελούνται εργασίες από 29/4 έως 30/4/2014 σε δρόμους της πόλης.

Πρόκειται για τους παρακάτω δρόμους: 

Επί της Παλαιάς Εθνικής οδού Π.Ε.Ο. (στο τμήμα που διέρχεται από τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων)
Επί της οδού Σελίνου και Γεωργιακάκηδων, Νέας Χώρας
Επί της οδού Μονής Γωνιάς, Νέας Χώρας
Επί της οδού Βρυσών-Εθνικής Αντιστάσεως και 
Επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, στις Μουρνιές. 

TAGS