Δημόσια έργα που εγκρίθηκε η δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη - κατασκευή, πριν τις 11 Σεπτεμβρίου 2013, παραμένουν σε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, οπότε και θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές, όπως ορίζει προσθήκη - τροπολογία που προστέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την «άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός εμπορικών καταστημάτων».

Ακόμη με την ίδια τροπολογία, προκειμένου να προχωρήσει η διαιτητική επίλυση διαφορών σε μία σειρά από συμβάσεις για εκτελούμενα έργα τροποποιείται ο τρόπος ορισμού των επιδιαιτητών. Εάν οι ορισθέντες διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν τότε ο ορισμός θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προκειμένου να αυξηθούν τα άτομα που μπορούν να οριστούν ως επιδιαιτητές. Η ρύθμιση περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις που δεν έχει οριστεί επιδιαιτητής.