Αναδρομικά από 10/09/2013 καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του ανώτατου ποσού της μηνιαίας αποζημίωσης των γιατρών του ΕΣΥ, ειδικευόμενων και ειδικευμένων, καθώς και των πανεπιστημιακών γιατρών, από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων.
 
Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο.
 
Στην ίδια τροπολογία ορίζεται επίσης η 1/07/2014 αντί στις 18/02/2014 που ισχύει σήμερα, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για τη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.