Νομοθετικό πλαίσιο με αλλαγές στο ισχύον καθεστώς για το συνδικαλιστικό κίνημα προωθεί το υπουργείο Εργασίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, στο τραπέζι μπαίνουν μία σειρά ριζικών αλλαγών από τον τρόπο χρηματοδότησης των συνδικάτων και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους μέχρι τη διαδικασία προκήρυξης των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των συνδικάτων, καθώς οι τελευταίες αλλαγές έγιναν το 1982 (με τον νόμο 1264), ενώ με το πέρασμα των χρόνων το κύρος των συνδικάτων έχει υποστεί ρωγμές, με τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις να βαίνει διαρκώς μειούμενος.

Πιο συγκεκριμένα πέντε είναι οι ριζικές ανατροπές που προωθούνται: 

  • O τρόπος χρηματοδότησης του συνδικαλιστικού κινήματος: θα συζητηθεί το εάν πρέπει τα συνδικάτα να χρηματοδοτούνται από το κράτος ή να στηρίζονται μόνο στις εθελοντικές εισφορές των μελών τους. 
  • Το πρόβλημα του κατακερματισμού στις οργανώσεις: θα συζητηθεί το ενδεχόμενο ενοποιήσεων. 
  • Ο τρόπος προκήρυξης των απεργιών, όπου στόχος είναι οι αποφάσεις για την προκήρυξή τους να λαμβάνονται με την ευρεία πλειοψηφία των εργαζομένων. 
  • Το θέμα της αξιοπιστίας των συνδικάτων.
  • Ο τρόπος χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών το δημόσιο.