Από τις 8 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου θα καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα από τον δήμο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη.

Η αντιδημαρχία τονίζει ότι το σχετικό κονδύλιο κατατέθηκε στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων από το υπουργείο Εσωτερικών στις αρχές Μαρτίου και έπρεπε να ολοκληρωθούν μια σειρά από διαδικασίες γιατί μέχρι σήμερα αρμόδιες για την καταβολή των επιδομάτων ήταν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Τέλος, εκτιμάται ότι στο μέλλον δεν θα προκύψουν προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.