Η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση μακράς διάρκειας επί της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στην περιοχή του κόμβου Ξυλοκάστρου, τροποποιείται και θα εκτείνεται πλέον από τη Χ.Θ. 119+550 έως τη Χ.Θ. 122+100, μέχρι και τις  27.12.2014.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της ρύθμισης θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ., ενώ κατά τις περιόδους υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου θα δίδονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αιχμής.

Η ανωτέρω επέκταση της ρύθμισης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής τεχνικών (Άνω και Κάτω Διαβάσεων) στην βόρεια πλευρά του κόμβου Ξυλοκάστρου από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ).

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.