Εξήντα επτά νέες δωρεές, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν τα προγράμματα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Οι δωρεές αφορούν στους άξονες του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Γνωρίζουμε ότι για να αλλάξει η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, όσα κεφάλαια και να διαθέσει κανείς δεν είναι αρκετά. Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούνται λύσεις, συνεργασίες όλων των φορέων, καινοτόμες ιδέες. Ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας όσο καλύτερα μπορούμε προκειμένου τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον», παρατήρησε σε σχετική συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Ζερβάκης, λειτουργικός διευθυντής του Ιδρύματος Νιάρχος.

Συνολικά, από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι σήμερα στις δύο τελευταίες τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ του Ιδρύματος οι δωρεές ξεπέρασαν τα 18,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά, στον τομέα του Πολιτισμού το Ίδρυμα μέσω 25 δωρεών ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζει προγράμματα κατάρτισης νέων καλλιτεχνών και πρωτοβουλίες για τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Στον τομέα της Παιδείας εγκρίθηκαν 36 νέες δωρεές ύψους 5,8 εκατομμυρίων ευρώ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων υποτροφιών και επαγγελματικής κατάρτισης

Στον τομέα της Υγείας, υποστηρίζονται συνολικά οκτώ νέες δωρεές, ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν σε καινοτόμα μοντέλα υγειονομικής φροντίδας, ενισχύουν τη γνώση και την έρευνα, καθώς και την αναβάθμιση νοσοκομειακών μονάδων και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση θεμάτων υγείας σε παγκόσμια κλίμακα.

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας το Ίδρυμα στηρίζει 30 νέα προγράμματα, με δωρεές ύψους περίπου 4,8 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ως στόχους τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τη νέα γενιά και τη στήριξη των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο.