«Σε μια εποχή που τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται περισσότερο από ποτέ να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας και να καταστούν μοχλοί ανάπτυξης για τη χώρα, υπάρχει λόγος να ψηφίσεις στις φοιτητικές εκλογές», αναφέρει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε ανακοίνωση για τις φοιτητικές εκλογές της 7ης Μαΐου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

  • «Υπάρχει λόγος, να δημιουργηθεί μια νέα ένωση που θα ανασυντάξει το φοιτητικό κίνημα, βγάζοντας μπροστά τους συλλόγους μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών στα ΤΕΙ. 
  • Υπάρχει λόγος, να ενεργοποιηθούν τα συλλογικά όργανα αποφάσεων με κανόνες ορθής λειτουργίας και τη συμμετοχή όλων των φοιτητών.
  • Υπάρχει λόγος, να σταματήσουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να είναι κέντρα βίας και ανομίας για να θωρακιστεί ο ακαδημαϊκός τους ρόλος.
  • Υπάρχει λόγος, να αναπτυχθεί η διασύνδεση των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, προσφέροντας αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές.
  • Υπάρχει λόγος, να δίνονται κίνητρα για κοινωνικές παροχές, όπως σίτιση και στέγαση στους φοιτητές και τους σπουδαστές που έχουν πραγματική ανάγκη.
  • Είμαστε η μόνη φοιτητική παράταξη
  • στην οποία υπάρχει λόγος ουσιαστικός, σύγχρονος και ριζοσπαστικός,
  • που καταθέτει προτάσεις
  • που οργανώνει συνεχώς δράσεις με μόνο στόχο ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ».

«Την Τετάρτη 7 Μαΐου, υπάρχει λόγος να στηρίξεις ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», καταλήγει.