Αναστέλλεται από την 1η Μαΐου η κρατική χρηματοδότηση για περίπου 500 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία δεν έχουν απογραφεί, με τους μισθούς των εργαζομένων να βρίσκονται στον «αέρα».

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, μέχρι το τέλος Απριλίου θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ΝΠΙΔ και η πληρωμή των εργαζομένων σε αυτά να γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Για όσους φορείς δεν απογράφηκαν,  προβλέπεται αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 900 ΝΠΙΔ που απασχολούν περίπου 32.000 υπαλλήλους. Με δεδομένο ότι ποτέ δεν έγινε συνολική καταγραφή, δεν είναι γνωστό πόσα ακριβώς ΝΠΙΔ δεν έχουν απογραφεί, ωστόσο αρμόδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης εκτιμούν ότι πρόκειται για περίπου 500, σημειώνοντας ότι «σε κάποια εξ αυτών ο αριθμός εργαζομένων είναι μικρός ή ενδεχομένως και μηδενικός».

Εκτός από τους επιμέρους οργανισμούς σε σειρά υπουργείων, δεν έχουν απογραφεί γενικοί και τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων (υπάγονται στο υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης) καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Έτσι, από αύριο, εφόσον δεν απογραφούν, σταματά η χρηματοδότησή τους. Όπως αναφέρεται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, πέραν της αναστολής κάθε μορφής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, προβλέπεται και αναστολή αμοιβών των μελών των Δ.Σ. τους, ενώ εφόσον η μη συμμόρφωση -δηλ. η εξακολούθηση παρέκκλισης πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών- συνεχιστεί για δύο μήνες, τότε παύει αυτοδικαίως η θητεία των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Η διαδικασία της απογραφής των φορέων του Δημοσίου εκτός από «εργαλείο» για τη χαρτογράφησή τους, θα  συντελέσει στην καταγραφή του συνολικού μισθολογικού κόστους του Δημοσίου καθώς και στο να εντοπιστούν οι φορείς που δεν έχουν αντικείμενο εργασίας. 

Επιπλέον, η αποκλειστική καταβολή των μισθών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα συντελέσει στην ακριβή αποτύπωση των απολαβών των εργαζομένων ενόψει της εφαρμογής του νέου μισθολογίου τον Ιανουάριο του 2015.