Για υπεξαίρεση που αγγίζει τα 500.000 ευρώ κατηγορείται ο  πρώην διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του νυν Διευθυντή του Ινστιτούτου, καθηγητή Βασίλη Διγαλάκη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καθηγητή,- ο οποίος προέβει σε διευκρινίσεις για την υπόθεση ύστερα από δημοσιεύματα του Τύπου-, θα εκδικάσει την υπόθεση με δίκη που έχει οριστεί στις 10 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του κ.Διγαλάκη αναγράφονται τα εξής :

"Σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο αναφέρεται και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρήτης μεταξύ των φορέων στους οποίους διεξήχθησαν επανέλεγχοι από οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών. Σχετικά με τα δημοσιεύματα αυτά, η Διοίκηση του Ινστιτούτου επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» (ΕΠΙΤΣ) με έδρα τα Χανιά, ιδρύθηκε με το υπ’ αριθ. 18/21-1-95 Π.Δ., δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί στο πλαίσιο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Πέτρος Σταυρουλάκης διετέλεσε πρώτος διευθυντής του ΕΠΙΤΣ, κατά το χρονικό διάστημα 1995 – 2001.

Με την με αριθ. 10911353161/1279-Α/22-1-2003 εντολή της Γενικής Διεύθυνσης της Οικονομικής Επιθεώρησης ΔΕ ΣΣ ΜΠ & ΔΕΚΟ Α΄, όπως καταγράφηκε στην με αριθ. 1996/4-5-2004 πορισματική έκθεση της Επιθεωρήτριας Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης κυρίας Ζερβάκη, διεξήχθη διαχειριστικός έλεγχος στο ΕΠΙΤΣ για τα έτη 1995 έως 2001. Σύμφωνα με το ως άνω πόρισμα, καταλογίστηκε στον τότε διευθυντή του ΕΠΙΤΣ, ήτοι τον κύριο Σταυρουλάκη, το συνολικό ποσό των 191.908.831 δρχ. ή 563.195 ευρώ του διαπιστωθέντος ελλείμματος στη διαχείριση του Ινστιτούτου, πλέον προσαυξήσεων.

Ο κύριος Σταυρουλάκης, με την από 31-7-2006 εξώδικη δήλωση - καταγγελία - διαμαρτυρία - πρόσκληση κατά της κυρίας Ζερβάκη, ζήτησε την άμεση πειθαρχική της δίωξη με το αίτημα της οριστικής απόλυσης, καταγγέλλοντας ότι η άνω απόφαση της εν λόγω επιθεωρήτριας «είναι ένα σύνολο ψευδών βεβαιώσεων», ενώ παράλληλα με την με αριθ. πρωτ. 569/11-4-2007 εξώδικη δήλωσή του, ζήτησε τον επανέλεγχο των ετών 1995 - 2001.

Επί των ανωτέρω, το μεν υπ’ αρ. πρωτ. 6736/2-11-07 πόρισμα της ΕΔΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα της κυρίας Ζερβάκη, η οποία διενήργησε τον έλεγχο στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2343/96 και 211/96, το δε υπ’αρ.πρωτ. 6656/31-10-07 πόρισμα διαχειριστικού επανελέγχου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αρ.πρωτ. 1019514/695-Α/28-2-08 συμπληρωματική πορισματική έκθεση επανελέγχου επιβεβαίωσε τα έξη από τα επτά καταλογισθέντα εις βάρος του κυρίου Σταυρουλάκη κονδύλια.

Την με αριθ. 1996/4-5-2004 απόφαση καταλογισμού της Οικονομικής Επιθεωρήτριας Κρήτης προσέβαλε ο κύριος Σταυρουλάκης, με την από 17.5.2004 έφεσή του ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στρεφόμενος κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του ΕΠΙΤΣ, επί της οποίας εν τέλει εξεδόθη η με αρ. 697/2010 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία καταλογίζεται σε βάρος του κυρίου Σταυρουλάκη και υπέρ του ΕΠΙΤΣ το ποσό των 259.747,12 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 225.336,42 ευρώ, ήτοι συνολικά 485.083,54 ευρώ.

Σημειωτέον, ότι για τις ίδιες πράξεις ο εγκαλών έχει παραπεμφθεί με το υπ’ αριθμ. 247/2005 αμετάκλητο βούλευμα ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Χανίων, για να δικασθεί κατά τη δικάσιμο της 10-06-2011 ως υπαίτιος για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση από το 1995 έως το 2001'.