Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 1945/2014 απόφασή της έκρινε ότι δεν δικαιούνται το ειδικό επίδομα των 52,8 ευρώ οι ειδικοί επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Μελετών (ΕΚΘΕ).

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας έκαναν δεκτή την αίτηση του ΕΚΘΕ που ζητούσε να εξαφανιστεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς που είχε χορηγήσει το επίμαχο ειδικό επίδομα σε υπάλληλο του.

Να σημειωθεί ότι το ειδικό επίδομα χορηγείται από 1.10.1993 στους καθηγητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με το Ν. 2166/1993. Στην συνέχεια το διεκδίκησαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΘΕ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ διέπεται από διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς από αυτό του ΕΚΘΕ και δεν δικαιολογείται η επέκταση του επιδόματος σε πρόσωπα που δεν είχαν περιληφθεί στο νόμο.