Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της παράκαμψης της Σπάρτης, που για αρκετά χρόνια παραμένει ημιτελής κι αποτελούσε ένα από τα προβληματικά έργα της Λακωνίας, έγινε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, στο τμήμα Σκούρα - Πυρί.

Με την παρούσα εργολαβία θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας της παράκαμψης Σπάρτης, που ο αρχικός του προϋπολογισμός, έφτανε στα 20 εκατ. ευρώ και με τη σύμβαση που υπεγράφη το κόστος ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Το τμήμα που συνιστά νέα διάνοιξη έχει μήκος 8,3 χλμ. και θα κατασκευαστεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, συνολικού ασφαλτοστρωμένου πλάτους οδοστρώματος 11 μέτρων. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή τριών ισόπεδων και δύο ανισόπεδων κόμβων, καθώς και δύο μεγάλων γεφυρών στον ποταμό Ευρώτα και το ρέμα Σκατιά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της παράκαμψης Σπάρτης, που σύμφωνα με την σύμβαση προβλέπεται μέσα στο 2015, θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος πρόσβασης σε όλη την νότια Λακωνία.