Αλλαγές στο σύστημα μετεγγραφών από την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, μελετά το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την πρόταση που είχε παρουσιάσει η υπουργός Α. Διαμαντοπούλου στη σύνοδο των πρυτάνεων, στις 19 Φεβρουαρίου, και μάλιστα τότε είχε συγκεντρώσει τις θετικές αντιδράσεις των πρυτάνεων, οι περισσότεροι των οποίων, εδώ και χρόνια, ζητούν περιορισμό των μετεγγραφών.

Η ίδια αυτή πρόταση αναμένεται να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας πριν ισχύσει.

Σύμφωνα με όσα είχε κάνει γνωστά στους πρυτάνεις η υπουργός και επεξεργάζεται τώρα το υπουργείο, θα θεσπιστεί συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για τις μετεγγραφές των φοιτητών από ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι και θα ισχύουν και τα βαθμολογικά κριτήρια.

Σήμερα δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός γι' αυτούς, με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιάζεται ο αριθμός των φοιτητών σε μία σχολή και να αδειάζουν άλλες, λόγω των μετεγγραφομένων φοιτητών-σπουδαστών.

Θα υπάρχει, δηλαδή, προκαθορισμένος αριθμός εισακτέων για κάθε κατηγορία. Αρχικά οι υποψήφιοι θα κρίνονται μαζί με τους άλλους υποψήφιους κανονικά.

Αν όμως δεν επιλεγούν, στη συνέχεια θα κρίνονται για το ίδιο τμήμα στην ειδική κατηγορία που ανήκουν και η επιλογή στο τμήμα θα γίνεται με βάση τον αριθμό των μορίων, κάθε υποψήφιου αλλά και τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

Να διευκρινισθεί ότι η υπουργός είχε τονίσει ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αλλά αν τα μόρια τους είναι λιγότερα απ΄αυτά των άλλων υποψηφίων, θα μπορούν να μετεγγράφονται σε τμήματα με χαμηλότερη βάση.

Το δε ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος θα θεσπιστεί κατά περίπτωση, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα αξιοκρατικά και τα κοινωνικά κριτήρια.

TAGS