Πρόστιμα συνολικού ύψους 31.000 ευρώ επεβλήθησαν σε 8 επιχειρήσεις εμπορίας πατάτας για 17 παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ειδικά στον κλάδο εμπορίας πατάτας, επέβαλαν, εντός του μηνός Μαρτίου, πρόστιμα συνολικού ύψους 31.000 ευρώ σε 8 επιχειρήσεις εμπορίας πατάτας, για 17 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν είσπραξη κέρδους υψηλότερου από το ανώτερο καθοριζόμενο ποσοστό σε είδος ελεγχόμενου κέρδους, καθώς και μη ανάρτησης πινακίδας προέλευσης προϊόντος.

Οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάσθηκαν και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες για την επιβολή του υπερβάλλοντος προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνεχίζει τους ελέγχους στον κλάδο πατάτας, εντός και εκτός της Αττικής, με σκοπό την αποφυγή φαινομένων που αποτελούν πηγή κερδοσκοπίας.