Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και ένας γιατρός και ζητούν να ακυρωθεί, ως αντισυνταγματική και παράνομη, η από 16.4.2014 απόφαση του υπουργού Υγείας με την οποία δίνεται το δικαίωμα στους καθηγητές Πανεπιστημίων (μέλη ΔΕΠ) που διευθύνουν εγκατεστημένες στο ΕΣΥ Πανεπιστημιακές κλινικές, να διορίζονται διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας.

Η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι αποτέλεσμα της επίμαχης υπουργικής απόφασης είναι να παραμερίζονται οι γιατροί του ΕΣΥ -συντονιστές διευθυντές και διευθυντές-κατά την κάλυψη των θέσεων των διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας.

Υποστηρίζει η Ένωση ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ προβλέπει ότι μόνο οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και όχι γιατροί μέλη -καθηγητές Πανεπιστημίων.

Η ΕΙΝΑΠ υποστηρίζει ακόμη ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος που καθιερώνει την ισότητα καθώς και στην συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και της ελεύθερης πρόσβαση και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις, αλλά είναι ακόμη παράνομη και αντίθετη στο νομικό καθεστώς που διέπει το ΕΣΥ.