Στα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας στις συνδυασμένες μεταφορές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, καθώς βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου και αποτελεί το σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σπύρος Βούγιας, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα "Πράσινη Ανάπτυξη & Συνδυασμένες Μεταφορές: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα και την Ε.Ε.".

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του διαμεσογειακού έργου TRANSit, του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος INTERREG MED, βασικός στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής στην ευρωμεσογειακή λεκάνη και η ενίσχυση του διακρατικού χαρακτήρα της συνεργασίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα Περιβάλλοντος και Μεταφορών.

Ο κ. Βούγιας, αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την υλοποίηση του κοινοτικού συστήματος μεταφορών, να εξελιχθεί σε ένα βιώσιμο σύστημα. Κατά τον κ. Βούγια τα προβλήματα αυτά είναι η ανεπαρκής τιμολόγηση, η ανεπαρκής ερευνητική πολιτική, η αναποτελεσματικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών και διαδικασιών και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού των μεταφορών

Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών όπως:

- Τα νέα εμπορευματικά κέντρα στο Θριάσιο (Αθήνα) και τη Σίνδο (Θεσσαλονίκη).

- Τη σύνδεση του εμπορευματικού λιμένα Πειραιά με το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο με την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 17 χλμ, με ολοκλήρωση εντός του 2012.

- Την εξυγίανση και αναδιοργάνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών στα πλαίσια του νέου επιχειρηματικού σχεδίου.

- Την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλο τον ελλαδικό χώρο, μέσω ενσύρματων (Οπτική Ίνα στο Σπίτι) και ασύρματων τεχνολογιών, τόσο για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επικοινωνιών και διαχείριση δεδομένων, όσο και για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Συγκρότηση Εθνικής Στρατηγικής με βάση την Οδηγία Ε.Ε. 2010/40 περί πλαισίου ανάπτυξης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.