Μειώνεται το ύψος των προστίμων που ισχύουν βάσει του νόμου 2969/2001, σχετικά με παραβάσεις στην παραγωγή και εμπορία αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις αδειοδοτήσεις.

Ειδικότερα μειώνονται τα πρόστιμα από 500 στα 300 ευρώ, από 1500 σε 1000 ευρώ και από 3.000 σε 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, παρέχεται και στα αποσταγματοποιεία που συλλειτουργούν με οινοποιεία και διαθέτουν εμφιαλωτήρια οίνων, η δυνατότητα της εμφιάλωσης των παραγόμενων από αυτά αποσταγμάτων.

Με την ίδια ρύθμιση, μειώνεται επίσης «από πέντε έτη σε δύο έτη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να απέχει η μετάθεση Οικονομικού Επιθεωρητή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και 35ετίας αυτού».