Εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις ιχνών ραδιενέργειας έχουν ανιχνευθεί στον ελληνικό χώρο, οι οποίες όμως είναι πολύ κάτω από τα επιτρεπτά όρια, ως εκ τούτου είναι απολύτως αβλαβείς και δεν έχουν την παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η ΕΕΑΕ αναφέρει κατηγορηματικά πως δεν απαιτείται κανένα απολύτως μέτρο προστασίας και καμία αλλαγή στις διατροφικές ή άλλες συνήθειες του πληθυσμού.

Η ΕΕΑΕ αναφέρει ότι, λόγω της παρουσίας στον ελληνικό χώρο αερίων μαζών με ίχνη ραδιενέργειας, που προέρχονται από την Ιαπωνία, πραγματοποιεί μαζί με το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων μετρήσεις δειγμάτων προερχομένων από την πλήρη περιβαλλοντική αλυσίδα (αέρας, νερό της βροχής, χόρτα, γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής, πόσιμο νερό).

Όπως αναμενόταν, κατά τον εργαστηριακό ραδιολογικό έλεγχο των δειγμάτων ανιχνεύθηκαν ίχνη Ιωδίου-131 σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται στα εξής επίπεδα: 29 - 335 εκατομμυριοστά του Μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο στον αέρα, 0,7 - 1,1 Μπεκερέλ ανά χιλιόγραμμο σε χόρτα και χλόη, 0,5 Μπεκερέλ ανά λίτρο σε βρόχινο νερό, 0,43 - 0,93 Μπεκερέλ ανά λίτρο σε πρόβειο γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής. Στο πόσιμο νερό δεν ανιχνεύθηκαν ίχνη ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανάλογα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων ραδιενέργειας στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία κ.α.). Αντίστοιχα, η ΕΕΑΕ έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα ευρήματα στην Ελλάδα και επισημαίνει ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εκφραστεί οποιαδήποτε ανησυχία, ούτε έχει προταθεί η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.