Εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος με θέμα  «Αποστολή στοιχείων ποιότητας πόσιμου νερού της τριετίας 2011, 2012 και 2013 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» υπέγραψε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή.

Σκοπός της συγκεκριμένης εγκυκλίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, με στόχο τη σύνταξη τριετούς έκθεσης ποιότητας πόσιμου νερού της χώρας από την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος, για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα στοιχεία της ποιότητας του πόσιμου νερού όλης της επικράτειας για την τριετία 2011- 2013, στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998).

Αποδέκτες της εγκυκλίου είναι οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Δήμοι, ΔΕΥΑ…) ως πρώτος βαθμός ευθύνης  και οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ως δεύτερος βαθμός ευθύνης για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.