Η διοίκηση του Κέντρου θα ικανοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης για καταβολή των δεδουλευμένων και έτσι αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις, που είχαν εξαγγελθεί για την Δευτέρα, στις 4 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Κρήτης, με σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν:

"Με έγγραφο που λάβαμε από την Διοίκηση του ΕΚΑΒ όπου, μας δίνουν την υπόσχεση ότι θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα μας εντός 15 ημερών.

Μετά από τις οδηγίες που λάβαμε από την Δευτεροβάθμια Ομοσπονδία μας ΠΟΠΕΚΑΒ, οι κινητοποιήσεις μας αναστέλλονται μέχρι την ημερομηνία που θα μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα και το επίδομα στολής δηλ. μέχρι τις 15/04/2011.

Πρέπει να τονίσουμε ότι και τον Αύγουστο του 2010 αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε επίσχεση εργασίας λόγω μη καταβολής εξαιρέσιμων αλλά πάλι την τελευταία στιγμή τα χρήματα βρέθηκαν ως δια μαγείας.

Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες φθάνοντας στα άκρα για να πληρωθούν τις ώρες που έχουν εργαστεί.

Το μόνο που μένει είναι να δούμε εάν τελικά οι δεσμεύσεις θα βγουν αληθινές και ας ελπίσουμε να μην ξανά χρειαστεί στο μέλλον να προβούμε στις ίδιες διαδικασίες".