Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της έβδομης καταβολής του επιδόματος θέρμανσης και τα χρήματα έχουν πιστωθεί ήδη στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Στη διαδικασία αυτή καταβλήθηκαν 14,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 124 χιλιάδες δικαιούχους.  

Συνολικά, από την αρχή της χειμερινής περιόδου, έχουν εκταμιευθεί πάνω από 169 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους το ποσό καταβολής είναι πάνω από 110 εκατ. ευρώ.  

Η διαδικασία, κατά την δεύτερη περίοδο εφαρμογής του επιδόματος θέρμανσης, ήταν πολύ ομαλή, με δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και πληρωμές διεκπεραιωμένες χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. 

Τέλος, η διεύρυνση των κριτηρίων που αποφασίστηκε στην αρχή της περιόδου, έδωσε την ευκαιρία σε πάνω από 830 χιλιάδες οικογένειες να δουν τις αιτήσεις τους εγκεκριμένες.