Κλειστό θα παραμείνει το στρατιωτικό φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) για Τακτική Οικονομική Απογραφή, από τη Δευτέρα 26 Μαΐου έως και την Παρασκευή 30 Μαΐου.
 
Κατά τη διάρκεια της απογραφής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται τόσο στο στρατιωτικό φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΙΤΣ) όσο και στα παραρτήματα του (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401 ΓΣΝΑ), καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.
 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης (συνταγές) ισχύουν για πέντε εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή τους.