Πραγματοποιείται και φέτος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, για τρίτη συνεχή χρονιά, το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου, με θέμα «Οικολογία, τουρισμός, ανάπτυξη και επιστροφή στις ρίζες». Ο συγκεκριμένος Δήμος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οροσειράς της Νοτιοανατολικής Πίνδου και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για μια επιτυχή διοργάνωση. Το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) σε συνεργασία με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας.

Ο θεσμός του Θερινού Σχολείου, που εφαρμόζεται πλέον διεθνώς, αποσκοπεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Θερινού Σχολείου, καθηγητή του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α. Ευάγγελου Αυδίκου στην επαναπροσέγγιση, με διεπιστημονικό τρόπο, της σχέσης τόπου και πολιτισμού. Τα Άγραφα αποτελούν προνομιακό τόπο για την εφαρμογή του προγράμματος, επειδή είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και συνάμα ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και σε ερασιτέχνες λαογράφους και ιστορικούς της περιοχής, είναι η μελέτη των αιτιατών σχέσεων μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, οικολογίας και κοινωνικών δομών στα Τζουμέρκα και τη Νότια Πίνδο.

Η διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας και οι επισκέψεις σε οικισμούς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα αφενός θα ενισχύσουν τους δεσμούς των νέων ερευνητών και των φοιτητών με την περιοχή και αφετέρου θα προσφέρει σημαντικό υλικό για όσους οργανώνουν την τουριστική πολιτική. Οι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα εστιάσουν στη διερεύνηση της σχέσης του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι ιδιαίτερες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν και ως μοχλό ανάπτυξης.