Σε κατάσταση ακινησίας βρίσκεται το μοναδικό σκάφος του λιμενικού της Σαμοθράκης. 

Μία σοβαρή μηχανική βλάβη έχει καθηλώσει το σκάφος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αυτό αναφέρεται σε επιστολή της Ένωσης Λιμενικών Θράκης. 
 
Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες διαδικασίες για να μεταφερθεί στον Πειραιά για αποκατάσταση είναι χρονοβόρες, γι' αυτό, πέραν των απαραιτήτων ενεργειών που ήδη έγιναν, ζητείται και η στήριξη των τοπικών φορέων για την άμεση επίλυση του προβλήματος.