Έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους σε λούνα παρκ, τσίρκο, παιδικές χαρές και παιδότοπους καθώς και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλείψεις προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.

Στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγκαιότητα της εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας όλων των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και της συνεργασίας τους με τους συναρμόδιους φορείς.