«Ηλεκτρονικές πληρωμές» μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου Τρικκαίων, μπορούν να κάνουν οι τρικαλινοί πολίτες.

Πιο αναλυτικά, οι πολίτες πλέον μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές (εφόσον υπάρχουν) και συγκεκριμένα τις κλήσεις και τις βεβαιωμένες οφειλές μέσω φιλικής και εξελιγμένης τεχνολογίας που τηρεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας η οποία υλοποιείτε σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς.

Για να μην απαιτείται η συνεχής επίσκεψη του δημότη στο Δημαρχείο για την εξυπηρέτησή του και με σκοπό την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών και την εξοικονόμηση χρόνου, ο Δήμος Τρικκαίων απλοποιεί το σύστημα των πληρωμών με αυτή την πρωτοπόρα και ολοκληρωμένη υπηρεσία που έχει υλοποιήσει μέσω του διαδικτύου τηρώντας πάντα την ίδια απλή διαδικασία απόκτησης του προσωπικού κωδικού.

Συγκεκριμένα, επειδή η αξιοποίηση αυτών των υπηρεσιών απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου, μέχρι να εκδοθεί η κάρτα δημότη που έχει δρομολογηθεί από την πολιτεία για το επόμενο διάστημα, για μία και μόνη φορά και πριν αρχίσει ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, για την δική του ασφάλεια και προστασία, θα πρέπει να μεταβεί και να παραλάβει αυτοπροσώπως έναν κωδικό έχοντας την αστυνομική του ταυτότητα και το ΑΦΜ, για την ταυτοποίηση και την προσωπική του προφύλαξη. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλους τους πολίτες (δημότες, μόνιμοι κάτοικοι, προμηθευτές κτλ.).