Δύο σημερινοί αντιπρυτάνεις του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας θα είναι οι μοναδικοί υποψήφιοι των πρυτανικών εκλογών στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, που έχουν οριστεί να διεξαχθούν στις 28 Μαΐου.

Πρόκειται για τον αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αχιλλέα Ζαπράνη, καθώς και για τον αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων, καθηγητή του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Χαράλαμπο- Χάρρυ Παπαπανάγο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΖΕΥΣ), τις ώρες 07.00-17.00, και σε περίπτωση μη εκλογής θα επαναληφθούν την επόμενη μέρα 29 Μαΐου, τις ίδιες ώρες. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι λέκτορες. Την οργάνωση και εποπτεία των εκλογών έχει αναλάβει τριμελής επιτροπή καθηγητών του πανεπιστημίου.