Επιμέλεια: Ντία Μούλου

Ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως τα διοικητικά βάρη που εντόπισε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με τις επιχειρήσεις να έχουν την «πρωτιά». Έτσι, η κυβέρνηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, που ταλαιπωρεί καθημερινά τους πολίτες, προχωρά άμεσα στη μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% σε 13 τομείς της οικονομίας. 

Το κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 6,8% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου σε 14 δισ. ευρώ, την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,5%. Όσον αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, η ετήσια επιβάρυνση ανέρχεται στα 6-8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου και του ΟΟΣΑ, οι δράσεις για μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας είναι να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους οιπολίτες και οι επιχειρήσεις, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθεί η ανεργία, με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναμένεται να φέρουν και αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%, δηλαδή 3-6 δισ. ευρώ έως το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υιοθέτηση των προτάσεων του ΟΟΣΑ έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, με το υπουργείο να έχει ήδη νομοθετήσει μερικές, όπως την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών, Ανώνυμων Εταιρειών και ΕΠΕ, καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών σε ΦΕΚ, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1/1/2015». 

Τα διοικητικά βάρη και οι συστάσεις του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε, η υπολογιζόμενη μείωση των διοικητικών βαρών, με τις προωθούμενες πρωτοβουλίες ανά τομέα εκτιμάται σε:

 • ΦΠΑ - Φορολογικό Δίκαιο: 428.872.265 ευρώ
 • Εταιρικό δίκαιο / Ετήσιοι λογαριασμοί: 155.737.266 ευρώ
 • Δημόσιες συμβάσεις: 191.054.923 ευρώ
 • Γεωργία: 191.879.220 ευρώ
 • Εργασιακό περιβάλλον / εργασιακές σχέσεις: 38.998.992 ευρώ
 • Περιβάλλον: 39.239.381 ευρώ
 • Ασφάλεια Τροφίμων: 36.820.999 ευρώ
 • Ενέργεια: 17.700.220 ευρώ
 • Αλιεία: 18.419.803 ευρώ
 • Τηλεπικοινωνίες: 13.696.838 ευρώ
 • Στατιστική: 3.233.433 ευρώ
 • Φαρμακευτική νομοθεσία: 193.390 ευρώ
 • Τουρισμός: 442.650 ευρώ

Τα συνολικά διοικητικά βάρη που εντοπίστηκαν ανήλθαν σε 3,28 δισ. ευρώ και το διοικητικό κόστος σε 4,08 δισ. ευρώ ετησίως. Ποσοστό μεγαλύτερο των τριών τετάρτων των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν συγκεντρώνονται σε τρεις τομείς: Φορολογία (ΦΠΑ), Εταιρικό Δίκαιο και Ετήσιοι Λογαριασμοί και Δημόσιες προμήθειες.

Πρωτοβουλίες του υπουργείου για μείωση της γραφειοκρατίας

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εκτος από τις άμεσες παρεμβάσεις που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ, έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία.

Α. Ενίσχυση και αναβάθμιση ΚΕΠ. Από τις αρχές Μαρτίου προσφέρουν σειρά νέων υπηρεσιών:

 • Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ.
 • Πιστοποιητικά Δημοτολογίου: Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ.
 • Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου τομέα. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια, οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί.

-Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων εταιριών σε ΦΕΚ.

Kαταργείται από την 1η Ιουλίου του 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ- ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

- Κατάργηση του γνησίου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την Α' φάση των διαγωνισμών του Δημοσίου.

Β. Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε, για πρώτη φορά, στην κατάργηση των συστημάτων αδειοδοτήσεων, ξεκινώντας από 25 διαδικασίες αδειοδότησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταργείται, σε πολλές περιπτώσεις πλήρως, η απαίτηση υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, η οποία εξακολουθούσε να ισχύει σε άλλες περιπτώσεις κατάργησης αδειοδοτήσεων στο παρελθόν.

Στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες ισχύει πλέον το σύστημα γνωστοποίησης, που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από τον δήμο:

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ).
 • Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (τέσσερις δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας όπως κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας).
 • Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού).

Γ. Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (ένταξη νέων πιστοποιητικών, επικαιροποίηση παλαιών, κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του πολίτη) στα υπουργεία:

 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 • Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Εθνικής Άμυνας.

Δ. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων υπουργών

Ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο περιορίζονται ή καταργούνται συναρμοδιότητες υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ ή Π.Δ.). Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150.