Τουλάχιστον τέσσερα νέα παιχνίδια αναμέ­νεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της επέκτασης της συμφωνίας του Οργανισμού με την Intralot.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετι­κές προτάσεις προς την διοίκηση του ΟΠΑΠ, η οποία και θα αποφα­σίσει για τον κατάλληλο χρόνο λανσάρισματος των νέων παιχνιδιών, πιθανότατα στις αρχές Δεκεμβρί­ου.

Αν και οι επικεφαλείς του Οργα­νισμού έχουν ήδη κάνει λόγο για την εισαγωγή του Bingo και του Super 4, στα κεντρικά της εταιρεί­ας στο Περιστέρι έχουν γίνει παρουσιάσεις από την Intralot και για νέα παιχνίδια, τα οποία θα διενεργούνται στα τερματικά αυτόνομης χρήσης (TAX).

Συνολικά, η Intralot έχει συμ­φωνήσει να αναπτύξει ή εξασφα­λίσει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από τρίτους προμηθευ­τές για να εγκαταστήσει, οργανώ­σει και λειτουργήσει από κοινού με την ΟΠΑΠ είκοσι παιχνίδια ά­μεσης κλήρωσης.

Τα παιχνίδια αυ­τά θα εγκατασταθούν σταδιακώς και με την τελική επιλογή για την εισαγωγή τους να ανήκει στον ΟΠΑΠ.

Από αυτά, πέντε παιχνίδια θα είναι monitor games, τα οποία θα λειτουργούν στο σύστημα horizon.

'Όπως ορίζει η συμφωνία, η Imralot θα λαμβάνει πρόσθετη ετήσια α­μοιβή, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 8% επί των ακαθαρίστων ει­σπράξεων των παιχνιδιών που θα διενεργούνται μέσω TAX και Monitor Games, ενώ η εγκατάσταση τους θα γίνει με δικές της δαπάνες.

Την περίοδο αυτή ο Οργανισμός πραγματοποιεί σειρά προωθητικών ενεργειών και αλλαγών για να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παι­κτών για τα παιχνίδια του. Μετά το επιπλέον bonus από 5 έως και 30% που εισέπρατταν (έως και τις 25 Οκτωβρίου), οι νικητές του «Πάμε Στοίχημα», υιοθετήθηκε ο στοιχηματισμός Goal ή No Goal και η πριμοδότηση των κερδών του ΠΡΟΤΟ.