Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της χώρας για τη διεξαγωγή του α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Οι κάλπες ανοίγουν στις 07:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 19:00. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και δικαιολογημένα μπορούν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό και όσοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από το εκλογικό τους τμήμα. 

Συγκεκριμένα, τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εκλογική διαδικασία: 

Η προετοιμασία 

Στο στάδιο των προετοιμασιών περιλαμβάνονται:

- η συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και η κλήρωση των μελών τους
- ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και τα καθήκοντα των εφόρων
- ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και ο εφοδιασμός τους με ψηφοδέλτια, εκλογικούς φακέλους, σάκους, κάλπες και ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)
- η εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, βιβλίων και εντύπων που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές και άλλα όργανα και η προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα.
- η έκδοση του προγράμματος ψηφοφορίας και
- η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.   

Την ημέρα της ψηφοφορίας και μία ώρα πριν την έναρξή της, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν από το δήμαρχο ή το ορισθέν από αυτόν μέλος του δημοτικού συμβουλίου ή δημοτικό υπάλληλο, το κατάστημα ψηφοφορίας, τις κάλπες, τα έπιπλα και σκεύη, καθώς και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη. 

Ψηφοδέλτια 

Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα κατασκευάζονται από λευκό χαρτί και έχουν σχήμα ορθογώνιο. Εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των συνδυασμών. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι μαύρης απόχρωσης.

Οι κάλπες   

Οι κάλπες κατασκευάζονται και διατίθενται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σε κάθε εκλογικό τμήμα: 

- για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) κάλπες, μία για το κάθε είδος αυτοδιοικητικών εκλογών. Η κάλπη για τις περιφερειακές εκλογές φέρει ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα (αφίσα) γαλάζιας απόχρωσης και η κάλπη για τις δημοτικές εκλογές φέρει αντίστοιχο γνώρισμα κίτρινης απόχρωσης. 

- για το β΄ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 θα χρησιμοποιηθούν οι δυο (2) προαναφερθείσες κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα προστεθεί τρίτη κάλπη για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τελευταία κάλπη θα φέρει ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα (αφίσα) μώβ απόχρωσης. 

Προσέλευση και αναγνώριση εκλογέων 

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, ένας - ένας ή σε ολιγάριθμες ομάδες ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.   

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. 

Σημειώνεται ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τόσο για τις δημοτικές όσο και για τις περιφερειακές εκλογές, ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ασκούν τα καθήκοντά τους σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα του ίδιου εκλογικού διαμερίσματος από εκείνο της εγγραφής τους. 

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων και αμέσως μετά ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.   

Σε κάθε εκλογέα θα δοθεί ένας και μοναδικός φάκελος, ο οποίος μονογράφεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών για την εκλογή δημοτικών αρχών και από ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 

Ακολούθως, η επιτροπή υποδεικνύει στον εκλογέα να αποσυρθεί στο παραβάν όπου, χωρίς να είναι θεατός, θα τοποθετήσει μυστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο. Έπειτα ο εκλογέας, αφού κολλήσει το φάκελο, επιστρέφει και, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων ρίχνει ο ίδιος το φάκελο στην κάλπη. 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα τηρηθεί και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών. 

Κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 θα προηγηθούν οι ψηφοφορίες με την προαναφερθείσα σειρά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου