Με µοριοδότηση – που προκύπτει από σαφή και προσδιορισµένα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια – και υποχρεωτικά πλήρως αιτιολογηµένες, θα είναι στο εξής όλες οι αποφάσεις για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις αξιωµατικών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων.

Ακόµη, όποιος ένστολος – πλην των στρατηγών – αµφισβητεί την ορθότητα της απόφασης, έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής προκειµένου να την ακυρώσει µε «έφεση».

Αυτά, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει απόφαση του υπουργού Αµυνας Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι γενικές διατάξεις για τις µεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ. που καθόρισε ο νέος νόµος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι για τις προαγωγές και την εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα».

Με την απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά ότι οι µετακινήσεις του συνόλου των στρατιωτικών θα γίνονται ύστερα από γνωµοδότηση των Συµβουλίων Μεταθέσεων που συγκροτούνται κατά κλάδο και κατηγορία στελεχών – και τα µέλη των οποίων µετέχουν σε αυτά ex officio και όχι µε «διορισµό».

Ιδιαίτερη σηµασία έχει λόγω επικαιρότητας η διάταξη που ορίζει πλέον ρητώς ότι σε θέσεις που σχετίζονται µε προµήθειες όπλων κ.λπ. ή στρατιωτικά έργα δεν µπορεί να παραµείνει κάποιος περισσότερο από 3 συνεχή χρόνια, ενώ για ξανατοποθετηθεί σε τέτοια θέση θα πρέπει να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 6 ετών.