Ανοιχτό διαγωνισμό, με θέμα "Μαθαίνω από την πόλη μου", διοργανώνει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" στη Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "The city is my learning space" και έχει ως στόχο οι ίδιοι της κάτοικοι της πόλης να αναγνωρίσουν, να αποτυπώσουν αλλά και να προτείνουν δραστηριότητες που συμβαίνουν ή μπορεί να συμβούν σε μέρη της Θεσσαλονίκης και οι οποίες προσφέρουν ή μπορούν να προσφέρουν μάθηση.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει: να προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση, να μην εντάσσονται στο τυπικό/θεσμοθετημένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αλλά να αποτελούν άτυπες, εναλλακτικές μορφές της και να αφορούν μέρη και δραστηριότητες εντός της Θεσσαλονίκης απευθυνόμενες σε όλους τους ενήλικους κατοίκους.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου.