Στο διαδίκτυο θα αναρτάται πλέον η εξεταστέα ύλη των υποψηφίων οδηγών με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι οδηγοί δεν θα χρειάζεται να  αγοράζουν βιβλία για τις εξετάσεις.

Από σήμερα η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr), ανάρτησε την ύλη των βιβλίων για τους υποψηφίους οδηγούς

Έτσι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τα εγχειρίδια:

1. Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων

2. Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών

3. Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείων

4. Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών φορτηγών και

5. Επαγγελματική οδήγηση λεωφορείου Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Παράλληλα αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση η πρόταση της Υπηρεσίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς.

Στόχος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η διαφάνεια και η αξιοπιστία του συστήματος, σε βάρος των οποίων παρουσιάζονται κρούσματα χρηματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 11 Απριλίου 2011.