Αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα του Βόλου, παρά τη μείωση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, κατέγραψε σε έρευνά του το ΕΚΦΕ Δημόκριτος, στο πλαίσιο του προγράμματος LifePlus, που εφαρμόζεται επίσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος», τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν χθες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το οποίο συνεργάζεται το ΕΚΦΕ Δημόκριτος, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ActionΠεριβαλλοντική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την πόλη του Βόλου, που είναι μεν μία μεσαία πόλη αλλά διαθέτει βιομηχανία και επίσης υψηλά ποσοστά καύσης ξύλου κατά τους χειμερινούς μήνες, η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη. Μπορεί οι συγκεντρώσεις να παρουσιάζουν πτωτική τάση, ωστόσο στη σύσταση της ατμόσφαιρας εντοπίζονται πλέον βαρέα μέταλλα.

Ως πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο, καταγράφτηκαν η καύση ξύλων, το κυκλοφοριακό, η βιομηχανία, η σκόνη του δρόμου, με τον εκπρόσωπο του ΕΚΦΕ Δημόκριτος, κ. Κων. Ελευθεριάδη, να τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων αντιρύπανσης.