Αναστέλλει τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Δευτέρα 26 Μαΐου) η Σύγκλητος του ιδρύματος. 

Τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζουν έτσι την ανησυχία και τη δυσαρέσκειά τους επειδή όπως αναφέρουν το υπουργείο Παιδείας δεν τήρησε μέχρι τώρα τη δημόσια δέσμευσή του για την επανένταξη των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος σε άλλες θέσεις εργασίας μέσω της ενδοϊδρυματικής κινητικότητας.

«Οι 48 υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πατρών κινδυνεύουν να απολυθούν τις προσεχείς ημέρες και άλλοι 51 μπορούν να βρεθούν στην ίδια κατάσταση σε λίγους μήνες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών.