Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ έχουν αποκλείσει την οδό Αριστοτέλους, καθώς έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Υγείας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την καταβολή των υπερωριών, τνω τελευταίων τεσσάρων μηνών, όπως και τις αποζημιώσεις εκτός έδρας για το έτος 2010.

Έτσι οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας και οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν επ αόριστον μέχρι να τους αποδοθούν τα δεδουλευμένα.

Το χρονικό διάστημα των κινητοποιήσεων, το ΕΚΑΒ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας,όπως ενημερώνει ο σύλλογος των εργαζομένων.