Οι καθυστερήσεις στα έργα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, απειλούν να “στείλουν” την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάνες Ποτότσνικ,τονίζει ότι δέκα ελληνικοί οικισμοί δεν επεξεργάζονται τα αστικά λύματα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, αναφέρει ότι, στη Νέα Μάκρη απορρίφθηκε η τοποθεσία που επελέγη για το έργο, υπογραμμίζοντας ότι, στους οικισμούς Λιτόχωρο και Λευκίμμη οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην ΄Εδεσσα και τα Μέγαρα οι υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν διατίθενται στοιχεία παρακολούθησης που να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν σωστά.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος αποκαλύπτει ότι, η Κομισιόν θεωρεί μη ικανοποιητική αυτή την κατάσταση και γι αυτό κίνησε διαδικασία, επί παραβάσει, αποστέλλοντας στις ελληνικές αρχές συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 16/02/2010.

Αναφέρει, επίσης ότι, σ' ότι αφορά την επεξεργασία των λυμάτων στο Θριάσιο πεδίο, έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απέστειλε στις ελληνικές αρχές συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 7 Μαΐου 2010, με την οποία τις προειδοποιεί, για ενδεχόμενη, δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με την πρώτη δικαστική απόφαση.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ τέλος, αφού σημειώνει ότι, η αρχική πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των έργων στο Θριάσιο ήταν για το τέλος του 2009, αποκαλύπτει ότι, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν παράταση, κατά ένα επιπλέον έτος και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010.

Η Κομισιόν, καταλήγει ο Επίτροπος, θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο των έργων και, όπου απαιτείται, θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και προσφυγών στο Δικαστήριο, βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επιβολή χρηματικών ποινών για τη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.