Μετά την κατάθεση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που διενεργήθηκε από τις έξι απολυθείσες του προσωπικού που εργάζονταν στον «Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου και αφού η Πρόεδρος Πρωτοδικών έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της αίτησης προέκυψε ότι :

χορηγείται προσωρινή διαταγή η οποία υποχρεώνει τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής να δέχεται υπηρεσίες των αιτουσών υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση μέχρι συζητήσεώς της και υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί στις 18/05/2011 καθώς επίσης και υπό τον όρο ότι μέχρι την άνω ημερομηνία, δεν θα έχουν δημοσιευτεί οι ατομικές πράξεις διορισμού των επιτυχόντων.