Επιταχύνεται η ολοκλήρωση του έργου της παράκαμψης Στυλίδας - Καραβόμυλου στη Φθιώτιδα ύστερα από τροποποίηση της σχετικής απόφασης-έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ. Το έργο αφορά στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ που παρακάμπτει τους οικισμούς Στυλίδας και Καραβόμυλου και αποτελεί ένα από τα λίγα τμήματα του «πετάλου Μαλιακού» που εκκρεμεί.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης για την παράκαμψη Στυλίδας - Καραβόμυλου, ώστε να ενσωματωθούν στον τελικό σχεδιασμό αλλαγές που αφορούν στη μηκοτομή του έργου (μελέτη οδοποιίας με την οποία καθορίζονται όλα τα στοιχεία διαμόρφωσης μίας οδού), πρωτογενώς λόγω προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων και δευτερογενώς για υδραυλικούς λόγους. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη γρήγορη ολοκλήρωση του έργου.