Στον υπουργό Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου, απέστειλε επιστολή ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Β. Αλεξανδρής, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του για την εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ. Αθανασίου, σχετικά με το κατώτερο ύψος των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων στον ιδιωτικό τομέα.
 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ στην επιστολή του εκφράζει καταρχάς ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα έκδοσης της εγκυκλίου του κ. Αθανασίου και αναφέρει ότι ο νέος Κώδικας Δικηγόρων ρητώς προβλέπει ότι «η ελευθέρως διαμορφούμενη αμοιβή των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα οριοθετείται ως προς τα κατώτερα όριά της από τα εκάστοτε ισχύοντα κατώτερα όρια νόμιμων αποδοχών υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».