Στην κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και οικονομικά ζοφερή περίοδο του μεσοπολέμου (1920-1940) "καταφεύγουν" όλο και περισσότεροι ιστορικοί, μελετητές, τεχνοκριτικοί και επιστήμονες, εντοπίζοντας κοινά χαρακτηριστικά με τις σημερινές υπό διαμόρφωση πολιτικο-οικονομικές συνθήκες και αναζητώντας μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Η ιστορία και η ενδελεχής μελέτη της, εξάλλου, πάντα διδάσκει...

"Η κοινωνική πρόνοια και κρατική μέριμνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1920-1940)" ήταν το θέμα του ερευνητικού προγράμματος, που διεξήγαγε το Κέντρο Ιστορίας και της σειράς μελετών-εργασιών που εκπόνησαν επιστήμονες, μελετητές αρχείων και παρουσίασαν στο πλαίσιο ημερίδας του ΚΙΘ.

Κοινός τόπος όλων των εργασιών υπήρξε η καταγραφή των στοιχείων (φτώχεια, ανεργία, ασθένειες, στενότητα κοινωνικών παροχών) και η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων με τη μορφή ιδρυμάτων, συλλόγων, συνδέσμων κ.ά. και μιας μορφής "εθελοντισμού" των κοινωνικά-οικονομικά ισχυρότερων μονάδων της κοινωνίας.

Η έρευνα περιελάμβανε ενδεικτικά: θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη διοργάνωση συσσιτίων, την ανακούφιση και αποκατάσταση των προσφύγων, τη δημιουργία και ενίσχυση ιδρυμάτων, όπως βρεφοκομείων, γηροκομείων και ορφανοτροφείων.

Τόσο στο Δημοτικό Αρχείο Θεσσαλονίκης όσο και σε άλλα αρχεία της πόλης, όπως το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, την Ισραηλιτική Κοινότητα, το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε αρχεία ιδρυμάτων και φορέων, όπως της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης, του Άσυλου του Παιδιού, του Χαρίσειου Γηροκομείου, του Ορφανοτροφείου Κυριών-Δεσποινίδων Τούμπας "Ελπίς", του Παπάφειου Ορφανοτροφείου και του Ορφανοτροφείου "Μέγας Αλέξανδρος" εντοπίστηκε πλούσιο υλικό σχετικά με την κοινωνική πολιτική που ασκούνταν την εποχή εκείνη.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από ενδελεχή έρευνα στα αρχεία της πόλης παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη ημερίδα (τα κείμενα θα συμπεριληφθούν στο υπό έκδοση επιστημονικό περιοδικό του Κέντρου Ιστορίας "Αρχειακά Ανάλεκτα"), ενώ μέρος του φωτογραφικού και αρχειακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνησή τους παρουσιάζεται, από σήμερα, σε έκθεση τεκμηρίων που αναπτύσσεται στο ισόγειο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη-πλατεία Ιπποδρομίου).

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και έγγραφα (καταστατικά ιδρύσεως φορέων και συλλόγων, έντυπα λογοδοσιών, εντολές δημοπρασιών, διακηρύξεις κ.λπ. με τις χαρακτηριστικές υπογραφές δημάρχων, μητροπολιτών κ.ά. "αρχόντων" της εποχής).

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 27 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 08-14.00 και από τις 18.00-21.00 στο ισόγειο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.