Διευκρινίσεις εξέδωσε ο ΕΛΓΑ με αφορμή ανακοινώσεις φορέων και δημοσιεύματα σχετικά με την υλοποίηση εκ μέρους του Οργανισμού του προγράμματος της προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια μέσα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ έχει αποφασίσει τη συνέχιση του προγράμματος και για την επόμενη πενταετία με συνολικό κόστος περίπου 17 εκατ. ευρώ» αναφέρει η ανακοίνωση επισημαίνοντας:

Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Η σύμβαση είναι έτοιμη και έχει αποσταλεί από τις 14 Μαΐου 2014 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο αφού έτσι προβλέπεται από το Νόμο για συμβάσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος για λόγους διαφάνειας, τήρησης της νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων. 

Ο ΕΛΓΑ προσθέτει ότι «η σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά τον αναγκαίο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ενημερωθεί από τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ για την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας».