Το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, επισημαίνεται από τον δήμο, ανεξάρτητα από τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουν ανακύψει, δεδομένου ότι το Φεστιβάλ Χορού είναι ενταγμένο και χρηματοδοτούμενο έργο στο ΕΣΠΑ.

Το θέμα της χρηματοδότησης του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού από το ΕΣΠΑ συζήτησε χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, με τον γενικό γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Γιώργο Γιαννούση, επειδή έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα με την ΕΕ εξαιτίας των υπερεντάξεων έργων. Το πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει οι υπερεντάξεις είναι σε τέτοιο επίπεδο, τονίζεται από τον δήμο, ώστε έφθασε να αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η αδειοδότηση των Βρυξελλών για χρηματοδότηση ακόμα και ενταγμένου έργου, όπως είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον δήμο Καλαμάτας, ζήτησε την εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας, αλλά υπογραμμίζεται πως ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν με την ΕΕ, ο δήμος θα προχωρήσει στην πραγματοποίησή του, ελπίζοντας είτε στην τακτοποίηση του θέματος από την ΕΕ είτε στη συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.