Διαβιβάστηκε στη Βουλή, από τον απερχόμενο περιφερειάρχη Αττικής Ιωάννη Σγουρό, ο κατάλογος των προνοιακών ιδρυμάτων που επιχορηγούνται το πρώτο εξάμηνο του 2014 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών. Πρόκειται για 2.322.000 ευρώ που κατανέμονται σε 47 προνοιακά ιδρύματα της Περιφέρειας Αττικής με βάση απόφαση του κ. Σγουρού στις 7 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση που διαβιβάστηκε στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τη μεγαλύτερη επιχορήγηση έλαβε, για το πρώτο εξάμηνο του 2014, το Ίδρυμα «Θεοτόκος» με 225.000 ευρώ και ακολουθεί το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας με ποσό επιχορήγησης ύψους 160.000 ευρώ. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν ύστερα από ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας Φάρου Τυφλών Ελλάδος, έναν από τους λίγους χώρους εργασίας και μάθησης για τυφλά ή μερικώς βλέποντα άτομα με σκοπό την εξειδίκευση, επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνικοποίηση τους. Στην απόφαση για τις επιχορηγήσεις του πρώτου εξαμήνου έχει συμπεριληφθεί πάντως και ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, με ποσό ύψους 125.000 ευρώ.

Στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει απαντήσει εγγράφως και ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης ενημερώνοντας για τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στο ΓΕΣ και το συγκεκριμένο Σωματείων για την προμήθεια μεταλλικών ταυτοτήτων και ζωνών που θα καλύψουν ανάγκες των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ενημερώνει, επίσης, για τις προμήθειες του ΓΕΝ σε υλικά καθαριότητας και αναφέρει ότι και το Στρατιωτική Παρατηρητήριο Αεροπορίας συνεργάζεται με το Φάρο Τυφλών Ελλάδος και προωθεί τα προϊόντα παραγωγής του, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια υποστήριξης του εν λόγω φορέα. Πάντως, από την έγγραφη απάντηση προκύπτει ότι για τις εν εξελίξει συμβάσεις δεν δόθηκαν προκαταβολές, καθόσον το υπόψη σωματείο με επιστολή του ζήτησε τμηματικές πληρωμές βάση τμηματικών παραδόσεων. Έτσι κι αλλιώς όμως δεν υφίσταται δυνατότητα χορήγησης στο εν λόγω σωματείο προκαταβολής για προμήθειες που του ανατίθενται καθώς ο νόμος επιβάλει ισόποση εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση προκαταβολής.

«Ανεργία 99% στους τυφλούς»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν καταθέσει τη σχετική ερώτηση στη Βουλή, με επικεφαλής τους Κωνσταντίνο Ζαχαριά και Παναγιώτη Κουρουμπλή έχουν επισημάνει ότι ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος αντιμετωπίζει κίνδυνο άμεσης διακοπής της λειτουργίας του, αδυνατεί να πληρώσει τις αποδοχές των εργαζομένων και να αγοράσει πρώτες ύλες για την εκτέλεση παραγγελιών των τριών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Είχαν επισημάνει ακόμη ότι η ανεργία ανάμεσα στους τυφλούς έχει φτάσει το 99% αφού στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργάζονται μόλις 150 τυφλοί και δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση εργασίας για τυφλούς από το 2010.