Μέχρι τις 24 Μαϊου 2011 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της δημοπράτησης της α' φάσης διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για όλα τα μέσα αστικών συγκοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του, που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ).

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, διάρκειας 12 ετών.

Με το έργο αυτό, το χάρτινο εισιτήριο θα αντικατασταθεί σταδιακά από ηλεκτρονικές «έξυπνες κάρτες», οι οποίες θα διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ο ΟΑΣΑ θα είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικότερα το σύστημα πωλήσεων και επικυρώσεων εισιτηρίων, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες εσόδων του.

Από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που δρομολογείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) και του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση των επιβατών και τη διαχείριση του στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα δύο αυτά έργα (ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική) αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του συγκοινωνιακού έργου. Παράλληλα, εγκαινιάζουν μια νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ΤΠΕ, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται πλέον και κοινοτικοί πόροι σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια.

Αποπληρωμή του έργου - Σύνδεση επιπέδου παροχής υπηρεσιών και πληρωμών

Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί, μέσω της καταβολής ετήσιων πληρωμών διαθεσιμότητας. Τονίζεται δε, ότι οποιαδήποτε υπέρβαση κόστους ή χρονοδιαγράμματος κατά την περίοδο εγκατάστασης και οι όποιες αστοχίες κατά την περίοδο λειτουργίας, δεν επιφέρουν αναπροσαρμογή του τιμήματος αλλά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Επιπλέον, το ύψος των ετήσιων πληρωμών θα μειώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Σε περίπτωση αποκλίσεων, από τα προσυμφωνημένα επίπεδα απόδοσης, επιβάλλονται απομειώσεις στις πληρωμές διαθεσιμότητας.

Το παραπάνω πλαίσιο παρέχει τα κατάλληλα συμβατικά κίνητρα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της λειτουργικότητας του έργου σε υψηλά επίπεδα.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι τα έργα ΣΔΙΤ να αποτελέσουν βασικό μοχλό και καταλύτη για αλλαγή της νοοτροπίας, όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αλλαγή νοοτροπίας που θα δώσει διέξοδο στην υγιή επιχειρηματικότητα.