Ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ηλεκτρικές Μηχανές και Συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες (Κρυπτοσυσκευές)» (για το Λιμενικό Σώμα) με ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 18 Απριλίου 2011, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Όλες τις λεπτομέρειες για την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών επί της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο site: www.gge.gr, στην ένδειξη “Διαβουλεύσεις - Σχέδια Τεχνικών Διακηρύξεων - Τεχνικές Προδιαγραφές”