Σε αθλίες συνθήκες κρατούνται αλλοδαποί-φυλακισμένοι στους νομούς Ροδόπης και Έβρου, εξαιτίας του αυξημένου αριθμού παράνομων μεταναστών που παρατηρείται στις συγκεκριμένες φυλακές. "Διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης" έχει λάβει η κατάσταση στους χώρους κράτησης αλλοδαπών, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να τοποθετηθούν επι του θέματος και να λάβουν έκτακτα μέτρα προστασίας των φυλακισμένων.

Κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής, με επικεφαλής το βοηθό Συνήγορο, Β. Καρύδη, μαζί με αντιπροσωπεία της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επισκέφθηκαν τις ακριτικές περιοχές, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες στους χώρους κράτησης αλλοδαπών, την εφαρμογή της νομοθεσίας ασύλου, καθώς και θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου.

Όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, «η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί ανάλογη αντιμετώπιση», ενώ συμπληρώνει με έμφαση ότι «τίθενται σημαντικά ζητήματα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις άθλιες συνθήκες κράτησης, στις σημαντικές ελλείψεις στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη μη λήψη αναγκαίων μέτρων, τα οποία έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ήδη, ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επεξεργάζονται την καταγραφή των προβλημάτων αυτών και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους, οι οποίες θα αποσταλούν στους αρμοδίους φορείς.