Για δεύτερη θητεία επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου.

Αναλυτικότερα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 30.4.2014 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος η Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, γενικός γραμματέας ο Παναγιώτης Παππίδας, αντιπρόεδρος η Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, ταμίας ο Γεώργιος Παπαϊσιδώρου και μέλος ο Κωνσταντίνος Τόλης.