Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 9 Ιουνίου, αργία του Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων της Θεσσαλονίκης, καθώς καταργήθηκε η απόφαση νομάρχη, με βάση την οποία η συγκεκριμένη ημέρα οριζόταν ως αργία τα προηγούμενα χρόνια, κατ΄ εξαίρεση για τον συγκεκριμένο νομό. 

Η εν λόγω απόφαση του νομάρχη, που χρονολογείτο από το 2002, καταργήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3996/2011.