Συνεχίζονται στην Καλαμάτα οι αντιδράσεις των πολιτών από το χωριό της Βέργας και όλες τις θιγόμενες περιοχές του Δήμου, για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν και την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία ζητά να συνεχιστεί η διαδικασία διαλόγου για επαναδιατύπωση της Β2 φάσης του ΓΠΣ για τυπικούς και για ουσιαστικούς λόγους.

Καθώς, επίσης, στην ίδια απόφαση το δημοτικό συμβούλιο ζητά, αν δεν συνεχιστεί ο διάλογος να μην κυρωθεί το ΓΠΣ και να αναπεμφθεί σε αρχειοθέτηση, συγκροτώντας μάλιστα και επιτροπή αποτελούμενη από το δήμαρχο και τους αρχηγούς όλων των παρατάξεων.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων των πολιτών υπήρξε χθες δίωρη κατάληψη του δημαρχείου, παρεμπόδιση λειτουργίας του και κλείσιμο του δρόμου.

Αντιπροσωπεία των πολιτών συναντήθηκε με το δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, στον οποίο κατέθεσαν ψήφισμα με το οποίο ζητούν από το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο ''να προβεί στις άμεσες - κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε να μην κυρωθεί το ΓΠΣ Καλαμάτας σε ΦΕΚ'' και ''έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις του ΓΠΣ Καλαμάτας''.

Ο δήμαρχος δήλωσε στους πολίτες πως δεν έχει αντίρρηση να συγκληθεί το δημοτικό συμβούλιο, αλλά εξήγησε ότι αυτό πρέπει να γίνει μετά την κοινοποίηση της επίσημης απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Τάσου Αποστολόπουλου. Σε κάθε περίπτωση τους είπε ότι το ΓΠΣ εκφράζει συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εκπορεύεται από το ΥΠΕΚΑ.